ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ล่าสุดโดยผู้ดูแลระบบ

เพื่อให้มีผลต่อการลดค่าภาษีและแสดงในคำอธิบาย ภ.ด.ส. 6

รายละเอียด

เพื่อยกเลิกหนังสือแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้มีเบี้ยปรับในตอนรับชำระเงิน เนื่องมาจากมีการขยายระยะเวลาจัดเก็บค่าภาษีฯ

รายละเอียด

บันทึกเก็บเป็นประวัติการส่งหนังสือแล้วมีการตีกลับ เพื่อดำเนินการต่อในภายหลัง

รายละเอียด

เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการทำงานเกี่ยวกับคลังเอกสารในช่วงของการประเมินภาษี

รายละเอียด

เพื่อการค้นหา และการจัดการข้อมูลป้าย ที่สะดวก มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

รายละเอียด

เพื่อการใช้งานที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียด

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้นไป

รายละเอียด

ครบ จบ สะดวก รวดเร็ว ยื่นแบบ ภ.ป. 1 - ประเมินค่าภาษี ออก ภ.ป.3 - ออกใบเสร็จ ภ.ป.7 - ตั้งค่าเทมเพลต ภ.ป.3 และ ภ.ป.7

รายละเอียด

เพื่อกำหนดเลขทะเบียนคุม วันที่เอกสาร และเทมเพลตหนังสือ

รายละเอียด

เพื่อการอนุมัติคำขอยกเลิกเอกสาร และการดูประวัติการทำรายการต่างๆของผู้ใช้งานในระบบ

รายละเอียด

สำหรับดึงเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง และบันทึกลงคลังเอกสารอย่างรวดเร็ว

รายละเอียด

วีดีโอแนะนำโปรแกรมนำเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 10

รายละเอียด

เพื่อจัดการเก็บหนังสือส่งไว้เป็นเวอร์ชั่น ณ ขณะที่บันทึก การขอเลขทะเบียนคุมอัตโนมัติ และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ

รายละเอียด

เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูล เป็นไปได้อย่างง่ายและถูกต้องมากขึ้น

รายละเอียด

การตั้งค่าแปลงที่ดินที่ติดกันเพื่อการคำนวณภาษี ,การตั้งค่าเจ้าของกรรมสิทธิ์หลักและการส่งจดหมายที่ง่ายขึ้น ,การคำนวณ ภ.ด.ส. 7 หรือมีสิ่งปลูกสร้างคร่อมแปลงที่ดินและการคำนวณแบบขั้นบันได

รายละเอียด

เพื่อออกหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียด

เพื่อเตรียมการออกหนังสือส่ง "แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

รายละเอียด

สำหรับการรับรู้การอัพเดทฟังก์ชั่นใหม่ๆ และเทคนิคต่างๆ รวมถึงการพูดคุยกับผู้พัฒนาระบบโดยตรง

รายละเอียด

สำหรับการใส่ QR Code ให้ประชาชนสามารถแสกนเพื่อติดต่อสำนักงาน

รายละเอียด

สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้งานที่ต้องการแก้ไขราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและเพื่อการสั่งคำนวณราคาทรัพย์สินทั้งแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่

รายละเอียด