ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ล่าสุดโดยผู้ดูแลระบบ

11 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์

สำหรับใช้รับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าภาษีป้าย บนระบบ CU-TaXGO

รายละเอียด

เพื่อให้รู้จักและสามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติทุกเครื่องมือ ลดภาระและเวลาการทำงานลงหลายเท่าตัว

รายละเอียด

13 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินในปีภาษีใหม่ใน CU-TaXGO

รายละเอียด

13 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์

การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พร้อมออกทุก ผ.ท. และทุก ภ.ด.ส. อัตโนมัติ

รายละเอียด

7 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์

รุ่น Advance หลักสูตร 3 วันสำหรับ ผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากรุ่น 2 วันเน้นเรื่องการใช้คลังเอกสาร

รายละเอียด

25 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์

เพื่อดำเนินการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีปี ประจำปีภาษี 2565

รายละเอียด

8 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์

สำหรับใช้รับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าภาษีป้าย บนระบบ CU-TaXGO

รายละเอียด

สรุปว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะลดให้ 90% เพราะฉะนั้นประชาชนชำระแค่ 10% และลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาได้ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

รายละเอียด

6 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์

เพื่อการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษีปัจจุบัน และปีภาษี 2564

รายละเอียด

14 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์

เพื่ออธิบายว่าทำไมเราต้องใช้ระบบคลังเอกสาร และวีดีโอแนะนำวิธีบันทึกเอกสารการประเมินย้อนหลังเข้าระบบ

รายละเอียด

21 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์

ให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะไม่หยุด และจะดูแลชาวจัดเก็บทุกท่าน ให้ทำงานได้อย่างสะดวก และใหลลื่น

รายละเอียด

13 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์

ประกอบด้วย ภ.ด.ส.6 ,ภ.ด.ส.7 ,ภ.ด.ส.8 ,หนังสือคำอธิบาย และซองจดหมาย และเร็วๆนี้จะเพิ่มใบตอบรับทางไปรษณีย์ (ใบเหลือง)

รายละเอียด

10 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากโปรแกรม TaxGo ของเราได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทางทีมงานจึงได้เปิดการอบรมเพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

รายละเอียด

23 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์

เพื่อแจ้งปรับปรุงและแก้ไขระบบออก ภ.ด.ส.6 ตามที่ผู้ใช้งานได้ช่วยทดสอบและแนะนำเข้ามา

รายละเอียด

22 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์

เพื่อทดสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มและการคำนวณของระบบการออก ภ.ด.ส.6

รายละเอียด

18 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากโปรแกรม TaxGo ของเราได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทางทีมงานจึงได้เปิดการอบรมเพิ่มอีก 6 รุ่น จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

รายละเอียด