Our Blog

วีดีโอสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานใหม่

สำหรับผู้ใช้งานใหม่หรือผู้ที่ต้องการทบทวนการใข้งานโปรแกรม
วีดีโอที่ 1อธิบาย "แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน" และ "สิ่งปลูกสร้าง"วีดีโอที่ 2แนะนำโปรแกรม


วีดีโอที่ 3โจทย์ข้อ 1 + วิธีทำ + คำตอบวีดีโอที่ 4 : แบบฝึกหัดข้อ 2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบบ้านจัดสรร หรือ บ้านเดี่ยว ใช้ประโยชน์ประเภทอยู่อาศัย


วีดีโอที่ 5 : แบบฝึกหัดข้อ 3วีดีโอที่ 6 : แบบฝึกหัดข้อ 4


คณากร    18/04/2020    11,159 (สมาชิกระบบ 1,170 / ผู้มาเยี่ยมชม 9,989)