Our Blog

ระบบตะกร้าเอกสาร ในคลังเอกสาร

สำหรับดึงเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง และบันทึกลงคลังเอกสารอย่างรวดเร็ว

วิธีการตามวีดีโอนี้ครับ

Developer    09/12/2020    4,365 (สมาชิกระบบ 960 / ผู้มาเยี่ยมชม 3,405)