Our Blog

บรรยากาศการอบรมรุ่น SP2 (หลักสูตร 3 วัน) 24 - 26 ธันวาคม 2564

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

ภาพบรรยากาศการอบรมรุ่น SP2 (หลักสูตร 3 วัน) 24 - 26 ธันวาคม 2564

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าอบรมรุ่น Speacial *หลักสูตรการใช้ระบบงานจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่

สรุปหัวข้อเนื้อหา ได้ดังนี้

1. การสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่ (GIS) บน CU-TaXGO

2. การลงข้อมูลในเคสที่สลับซับซ้อน เพื่อออกรายงานต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติ

3. การใช้งานคลังเอกสารตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนขั้น Advance อย่างละเอียด

4. การใช้งานระบบทะเบียนป้าย และคลังเอกสารภาษีป้าย

5. การใช้งานระบบตะกร้าเอกสาร

6. การใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 10

7. แนวทางการเปิด Bill Payment กับธนาคารกรุงไทย เพื่อการจัดเก็บค่าภาษีที่ประสิทธิภาพสูง

8. การส่งหนังสือต่าง ๆ ผ่านบริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย (ไม่ต้องพิมพ์และส่งจดหมายเอง ในราคาเท่าเดิม)