Welcome to CU-TaXGO

แพลทฟอร์มจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมภาษีป้าย

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรม ดูวีดีโอนำเสนอ CU-TaXGO

แพลทฟอร์มจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมภาษีป้าย

ฟังก์ชั่นการทำงานแบบครบวงจร

ผู้ใช้งานที่สามารถเข้าสู่ระบบได้คือสมาชิกที่ผ่านการอบรมใช้งานแล้วเท่านั้น

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน CU-TaXGO

ตรวจสอบสถานะการสมัคร / ส่งหลักฐานชำระเงิน
ไม่มีรุ่นที่เปิดอบรมในขณะนี้
1,623 อปท. ที่ใช้งาน
6,962 ผู้ใช้งานที่แอคทีฟ
102,333 ล็อกอินเดือนนี้
5,313,709 ล็อกอินทั้งหมด
การเดินทางของ CU-TaXGO

จุดเริ่มต้นการริเริ่มพัฒนาระบบ

          CU-TaXGO เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2562 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานสำรวจแผนที่ภาษี 2 ท่าน ด้วยแนวคิดที่ต้องการพัฒนาระบบช่วยเหลืองานด้านแผนที่ภาษีที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานเฉพาะทางอย่างแท้จริง อีกทั้งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพ.ศ. 2563 ที่จะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้า จึงทาบทามผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและระบบจัดการงาน (MIS) และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการจัดการด้านแผนที่ (GIS) แต่ยังคงขาดที่ปรึกษาที่สามารถให้คำปรึกษาในภาพรวมและภาพกว้าง

          จึงได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ณ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินการพัฒนาระบบ และหลังจากพัฒนาระบบและเปิดใช้งานในวงแคบโดยผู้ใช้งานที่ประสบปัญหา จนเริ่มประสบความสำเร็จและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ข่าวการพัฒนาจึงเริ่มกระจายออกไปในวงกว้างมากขึ้น จึงจัดอบรมการใช้งานและรับข้อเสนอแนะ พร้อมความต้องการเพิ่มเติมจากระบบ โดยผู้ใช้งานมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาระบบอย่างก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งถึง 3 ปีภาษี และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน »

ระบบที่พัฒนามาจากผู้ใช้งาน

เสียงจากผู้ใช้งาน CU-TaXGO

CU-TaXGO “เชื่อมทุกการทำงาน ให้เป็นหนึ่งเดียว”

เพื่อให้งานคุณง่ายที่สุด...เราจึงไม่หยุดพัฒนา

ปัจจุบันและอนาคตของ CU-TaXGO

แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองอย่างไม่หยุด

          CU-TaXGO ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกวันตามความต้องการและปัญหาที่ผู้ใช้งานพบเจอ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานยิ่งขึ้นไป อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในภายภาคหน้า

          ซึ่ง CU-TaXGO มีแผนในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับภาคประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง รวมไปถึงการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการชำระค่าภาษีผ่านแอปพลิเคชัน อีกทั้งการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย

รับชมวีดีโอประชาสัมพันธ์แพลทฟอร์มของ CU-TaXGO

อัพเดทระบบแบบไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

ทีมโปรแกรมเมอร์พัฒนาและอัพเดทระบบให้ทันกับความต้องการ และปัญหาที่แจ้งโดยของผู้ใช้งานเสมอ

แอปพลิเคชันบริการประชาชน

ทีมงานมีเป้าหมายพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับบริการในภาคประชาชน

แผนการเชื่อมต่อข้อมูลกับภาครัฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาเชื่อมต่อ Line Official

มีแผนพัฒนาให้บริการภาคประชาชนแบบเชื่อมต่อกับ Line Official ของ อปท.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ล่าสุดโดยผู้ดูแลระบบ

เพื่อให้มีผลต่อการลดค่าภาษีและแสดงในคำอธิบาย ภ.ด.ส. 6

รายละเอียด

25 มีนาคม 2566 เทคนิค

ตั้งค่าเลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ และเทมเพลตหนังสือ

รายละเอียด

11 ธันวาคม 2565 เทคนิค

สำหรับสอนการใช้งานวีดีโอสอนใช้งานโปรแกรมมาตรา 10 อัพเดทล่าสุด 2565

รายละเอียด

เพื่อยกเลิกหนังสือแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้มีเบี้ยปรับในตอนรับชำระเงิน เนื่องมาจากมีการขยายระยะเวลาจัดเก็บค่าภาษีฯ

รายละเอียด

บันทึกเก็บเป็นประวัติการส่งหนังสือแล้วมีการตีกลับ เพื่อดำเนินการต่อในภายหลัง

รายละเอียด