Our Blog

โปรแกรมช่วยและการคำนวณ 2 โปรแกรม

สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้งานที่ต้องการแก้ไขราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและเพื่อการสั่งคำนวณราคาทรัพย์สินทั้งแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่

ทางทีมงานได้อัพเดทโปรแกรมใหม่ 2 โปรแกรมดังนี้ครับ

1. โปรแกรมแก้ไขราคาประเมิณทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง
2. โปรแกรมคำนวณราคาทรัพย์สิน
Developer    18/06/2020    2,875 (สมาชิกระบบ 711 / ผู้มาเยี่ยมชม 2,164)