Our Blog

การทำให้ภาพรวมของสำนักงานเป็น 100%

สำหรับการจัดการข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หากท่านต้องการทำให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

1. จัดการข้อมูลแปลงที่ดินที่ยังไม่ลงการใช้ประโยชน์

2. จัดการแปลงที่ดินที่ยังไม่ได้ผูกเจ้าของทรัพย์สิน

โดยการทำตามขั้นตอนในภาพด้านล่างนี้


Developer    18/06/2020    5,090 (สมาชิกระบบ 774 / ผู้มาเยี่ยมชม 4,316)