Our Blog

เปิดการจัดอบรมโปรแกรม TaxGo รุ่น 12-18

เนื่องจากโปรแกรม TaxGo ของเราได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทางทีมงานจึงได้เปิดการอบรมเพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ 

https://ltaxgo.net/tax-go/register.php?ref=AT007


TaXGo    10/07/2020    7,214 (สมาชิกระบบ 765 / ผู้มาเยี่ยมชม 6,449)