Our Blog

ระบบตะกร้าเอกสาร ในคลังเอกสาร

สำหรับดึงเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง และบันทึกลงคลังเอกสารอย่างรวดเร็ว

วิธีการตามวีดีโอนี้ครับ

Developer    09/12/2020    2,845 (สมาชิกระบบ 857 / ผู้มาเยี่ยมชม 1,988)