ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ล่าสุดโดยผู้ดูแลระบบ

เพื่อให้มีผลต่อการลดค่าภาษีและแสดงในคำอธิบาย ภ.ด.ส. 6

รายละเอียด

25 มีนาคม 2566 เทคนิค

ตั้งค่าเลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ และเทมเพลตหนังสือ

รายละเอียด

11 ธันวาคม 2565 เทคนิค

สำหรับสอนการใช้งานวีดีโอสอนใช้งานโปรแกรมมาตรา 10 อัพเดทล่าสุด 2565

รายละเอียด

เพื่อยกเลิกหนังสือแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้มีเบี้ยปรับในตอนรับชำระเงิน เนื่องมาจากมีการขยายระยะเวลาจัดเก็บค่าภาษีฯ

รายละเอียด

บันทึกเก็บเป็นประวัติการส่งหนังสือแล้วมีการตีกลับ เพื่อดำเนินการต่อในภายหลัง

รายละเอียด

11 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์

สำหรับใช้รับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าภาษีป้าย บนระบบ CU-TaXGO

รายละเอียด

เพื่อให้รู้จักและสามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติทุกเครื่องมือ ลดภาระและเวลาการทำงานลงหลายเท่าตัว

รายละเอียด

13 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินในปีภาษีใหม่ใน CU-TaXGO

รายละเอียด

13 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์

การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พร้อมออกทุก ผ.ท. และทุก ภ.ด.ส. อัตโนมัติ

รายละเอียด

7 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์

รุ่น Advance หลักสูตร 3 วันสำหรับ ผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากรุ่น 2 วันเน้นเรื่องการใช้คลังเอกสาร

รายละเอียด

25 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์

เพื่อดำเนินการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีปี ประจำปีภาษี 2565

รายละเอียด

24 มิถุนายน 2564 เทคนิค

เพื่อบันทึกรับชำระเงิน ตัดลูกหนี้ สร้าง ภ.ด.ส.11 อัตโนมัติใน CU-TaXGO

รายละเอียด

8 พฤษภาคม 2564 เทคนิค

เพื่อการรับชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวกต่อการชำระของผู้ชำระภาษี

รายละเอียด

8 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์

สำหรับใช้รับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าภาษีป้าย บนระบบ CU-TaXGO

รายละเอียด

เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการทำงานเกี่ยวกับคลังเอกสารในช่วงของการประเมินภาษี

รายละเอียด

เพื่อการค้นหา และการจัดการข้อมูลป้าย ที่สะดวก มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

รายละเอียด

เพื่อการใช้งานที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียด

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้นไป

รายละเอียด

ครบ จบ สะดวก รวดเร็ว ยื่นแบบ ภ.ป. 1 - ประเมินค่าภาษี ออก ภ.ป.3 - ออกใบเสร็จ ภ.ป.7 - ตั้งค่าเทมเพลต ภ.ป.3 และ ภ.ป.7

รายละเอียด

สรุปว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะลดให้ 90% เพราะฉะนั้นประชาชนชำระแค่ 10% และลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาได้ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

รายละเอียด

เพื่อกำหนดเลขทะเบียนคุม วันที่เอกสาร และเทมเพลตหนังสือ

รายละเอียด

25 ธันวาคม 2563 เทคนิค

เพื่อได้ประกาศหน้าสำนักงานที่มีการเรียงเลขแปลงที่ดินตรงกันกับเอกสารส่ง อย่างง่ายและรวดเร็ว

รายละเอียด

เพื่อการอนุมัติคำขอยกเลิกเอกสาร และการดูประวัติการทำรายการต่างๆของผู้ใช้งานในระบบ

รายละเอียด

สำหรับดึงเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง และบันทึกลงคลังเอกสารอย่างรวดเร็ว

รายละเอียด

วีดีโอแนะนำโปรแกรมนำเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 10

รายละเอียด

6 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์

เพื่อการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษีปัจจุบัน และปีภาษี 2564

รายละเอียด

14 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์

เพื่ออธิบายว่าทำไมเราต้องใช้ระบบคลังเอกสาร และวีดีโอแนะนำวิธีบันทึกเอกสารการประเมินย้อนหลังเข้าระบบ

รายละเอียด

5 สิงหาคม 2563 เทคนิค

เพื่อจัดการเลขทะเบียนคุมให้รันตามลำดับเมื่อมีการบันทึกผิดพลาด

รายละเอียด

5 สิงหาคม 2563 เทคนิค

เพื่อรวมรายการเจ้าของทรัพย์สินที่ซ้ำกันให้เป็นรายการเดียว

รายละเอียด

เพื่อจัดการเก็บหนังสือส่งไว้เป็นเวอร์ชั่น ณ ขณะที่บันทึก การขอเลขทะเบียนคุมอัตโนมัติ และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ

รายละเอียด

21 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์

ให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะไม่หยุด และจะดูแลชาวจัดเก็บทุกท่าน ให้ทำงานได้อย่างสะดวก และใหลลื่น

รายละเอียด

เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูล เป็นไปได้อย่างง่ายและถูกต้องมากขึ้น

รายละเอียด

13 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์

ประกอบด้วย ภ.ด.ส.6 ,ภ.ด.ส.7 ,ภ.ด.ส.8 ,หนังสือคำอธิบาย และซองจดหมาย และเร็วๆนี้จะเพิ่มใบตอบรับทางไปรษณีย์ (ใบเหลือง)

รายละเอียด

การตั้งค่าแปลงที่ดินที่ติดกันเพื่อการคำนวณภาษี ,การตั้งค่าเจ้าของกรรมสิทธิ์หลักและการส่งจดหมายที่ง่ายขึ้น ,การคำนวณ ภ.ด.ส. 7 หรือมีสิ่งปลูกสร้างคร่อมแปลงที่ดินและการคำนวณแบบขั้นบันได

รายละเอียด

10 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากโปรแกรม TaxGo ของเราได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทางทีมงานจึงได้เปิดการอบรมเพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

รายละเอียด

เพื่อออกหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียด

เพื่อเตรียมการออกหนังสือส่ง "แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

รายละเอียด

23 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์

เพื่อแจ้งปรับปรุงและแก้ไขระบบออก ภ.ด.ส.6 ตามที่ผู้ใช้งานได้ช่วยทดสอบและแนะนำเข้ามา

รายละเอียด

18 เมษายน 2563 เทคนิค

สำหรับผู้ใช้งานใหม่หรือผู้ที่ต้องการทบทวนการใข้งานโปรแกรม

รายละเอียด

22 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์

เพื่อทดสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มและการคำนวณของระบบการออก ภ.ด.ส.6

รายละเอียด

สำหรับการรับรู้การอัพเดทฟังก์ชั่นใหม่ๆ และเทคนิคต่างๆ รวมถึงการพูดคุยกับผู้พัฒนาระบบโดยตรง

รายละเอียด

18 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากโปรแกรม TaxGo ของเราได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทางทีมงานจึงได้เปิดการอบรมเพิ่มอีก 6 รุ่น จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

รายละเอียด

สำหรับการใส่ QR Code ให้ประชาชนสามารถแสกนเพื่อติดต่อสำนักงาน

รายละเอียด

18 มิถุนายน 2563 เทคนิค

สำหรับการจัดการข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

รายละเอียด

18 มิถุนายน 2563 เทคนิค

สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องการคำนวณภาษีใน ภดส.1 และ 7

รายละเอียด

สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้งานที่ต้องการแก้ไขราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและเพื่อการสั่งคำนวณราคาทรัพย์สินทั้งแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่

รายละเอียด