ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ล่าสุดโดยผู้ดูแลระบบ

25 มีนาคม 2566 เทคนิค

ตั้งค่าเลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ และเทมเพลตหนังสือ

รายละเอียด

11 ธันวาคม 2565 เทคนิค

สำหรับสอนการใช้งานวีดีโอสอนใช้งานโปรแกรมมาตรา 10 อัพเดทล่าสุด 2565

รายละเอียด

24 มิถุนายน 2564 เทคนิค

เพื่อบันทึกรับชำระเงิน ตัดลูกหนี้ สร้าง ภ.ด.ส.11 อัตโนมัติใน CU-TaXGO

รายละเอียด

8 พฤษภาคม 2564 เทคนิค

เพื่อการรับชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวกต่อการชำระของผู้ชำระภาษี

รายละเอียด

25 ธันวาคม 2563 เทคนิค

เพื่อได้ประกาศหน้าสำนักงานที่มีการเรียงเลขแปลงที่ดินตรงกันกับเอกสารส่ง อย่างง่ายและรวดเร็ว

รายละเอียด

5 สิงหาคม 2563 เทคนิค

เพื่อจัดการเลขทะเบียนคุมให้รันตามลำดับเมื่อมีการบันทึกผิดพลาด

รายละเอียด

5 สิงหาคม 2563 เทคนิค

เพื่อรวมรายการเจ้าของทรัพย์สินที่ซ้ำกันให้เป็นรายการเดียว

รายละเอียด

18 เมษายน 2563 เทคนิค

สำหรับผู้ใช้งานใหม่หรือผู้ที่ต้องการทบทวนการใข้งานโปรแกรม

รายละเอียด

18 มิถุนายน 2563 เทคนิค

สำหรับการจัดการข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

รายละเอียด

18 มิถุนายน 2563 เทคนิค

สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องการคำนวณภาษีใน ภดส.1 และ 7

รายละเอียด