Our Blog

เปิดการจัดอบรมโปรแกรม TaxGo รุ่น 6-12

เนื่องจากโปรแกรม TaxGo ของเราได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทางทีมงานจึงได้เปิดการอบรมเพิ่มอีก 6 รุ่น จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

รายละเอียดดังนี้

โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ติดต่อ 098-9155928 ,061-3844629 ,096-6564492
รุ่นกำหนดการฝึกอบรมสถานที่
รุ่น 620 มิถุนายน 2563 - 21 มิถุนายน 2563โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่
รุ่น 722 มิถุนายน 2563 - 23 มิถุนายน 2563โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
รุ่น 827 มิถุนายน 2563 - 28 มิถุนายน 2563โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
รุ่น 92 กรกฎาคม 2563 - 3 กรกฎาคม 2563โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่น 104 กรกฎาคม 2563 - 5 กรกฎาคม 2563โรงแรมกลาเซียร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รุ่น 116 กรกฎาคม 2563 - 7 กรกฎาคม 2563โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รุ่น 1211 กรกฎาคม 2563 - 12 กรกฎาคม 2563โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


Developer    18/06/2020    3,996 (สมาชิกระบบ 682 / ผู้มาเยี่ยมชม 3,314)