Our Blog

เชิญร่วมทดสอบระบบออก ภ.ด.ส.6

เพื่อทดสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มและการคำนวณของระบบการออก ภ.ด.ส.6

เรียนผู้ใข้ทุกท่าน

ขณะนี้ได้นำ  ระบบการออก ภ.ด.ส.6 เวอร์ชั่นทดสอบ อัพเดทขึ้นระบบแล้ว จึงขอความกรุณาทุกท่าน ช่วยกันทดสอบและช่วยเสนอแนะให้ผู้พัฒนาระบบปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในการคำนวณ หรือความไม่ถูกต้องใดๆเดี่ยวกับแบบฟอร์ม ทั้งนี้ ระบบนี้เป็นเวอร์ชั่นทดสอบ ผู้ใช้ไม่ควรพิมพ์เอกสารออกไปใช้งานจริง

หากมีข้อเสนอแนะใด กรุณาแจ้งผู้พัฒนาระบบไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างของโพสต์นี้ครับ

ขอบคุณครับ

Developer    22/06/2020    5,305 (สมาชิกระบบ 764 / ผู้มาเยี่ยมชม 4,541)