Our Blog

ผลการปรับปรุงแก้ไขระบบ ภ.ด.ส.6 ครั้งที่ 1

เพื่อแจ้งปรับปรุงและแก้ไขระบบออก ภ.ด.ส.6 ตามที่ผู้ใช้งานได้ช่วยทดสอบและแนะนำเข้ามา

จากการปรับปรุงแก้ไขมีการปรับดังนี้ครับ

1. หน้าแก้ไขปรับเพิ่มปุ่มทดสอบการออกเอกสาร
2. ปรับเพิ่มให้สามารถแก้ไขเนื้อหาเอกสารได้เองเป็นส่วนใหญ่
3. ปรับเพิ่มให้สามารถพิมพ์ส่วนท้ายได้ คือส่วนการติดต่อสำนักงาน
4. ปรับเพิ่มให้ใส่ QR Code ได้
5. ปรับแก้ไขคำผิดต่างๆ
6. ปรับแก้ไขเรื่องตัวเลขไทยผสมกับอารบิก
7. ปรับแก้ไขเรื่องการออก ภ.ด.ส. 6 กรณีออกได้ไม่ครบทุกราย เช่น ด้านบนบอกมี 50 แต่ออกได้เพียง 20 เป็นต้น

ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ช่วยแนะนำ
หากมีข้อแนะนำเพิ่มเติมสามารถแนะนำได้ที่กล่องข้อความด้านล่างนี้ครับตัวอย่างการออกเอกสารDeveloper    23/06/2020    6,801 (สมาชิกระบบ 782 / ผู้มาเยี่ยมชม 6,019)