Our Blog

แจ้งการอัพเดทการปรับปรุงระบบล่าสุด (เราใกล้ถึงจุดหมายแล้ว)

เพื่อเตรียมการออกหนังสือส่ง "แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

ขณะนี้ระบบได้มีการอัพเดทฟังก์ชั่นใหม่และการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลายประการ หลักคือ

1. แก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มและฟังก์ชั่นใช้งานต่างๆที่ได้รับการแนะนำมาจากผู้ใช้งาน

2. ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม ภ.ด.ส. 7  ให้ตรงตามประกาศกระทรวงฯ (มีการตัดฟิลด์ข้อมูลออกมาก หากต้องการดูเงื่อนไขการคำนวณ ให้เอาเม้าส์ชี้ที่ช้องสุดท้ายของแถวนั้นๆ)

2. ระบบแบบฟอร์ม ภ.ด.ส. แทบทั้งหมด คือ

    - ภ.ด.ส. 1

    - ภ.ด.ส. 2

    - ภ.ด.ส. 3

    - ภ.ด.ส. 4

    - ภ.ด.ส. 7

    - ภ.ด.ส. 8

3. ระบบจัดการข้อมูลอาคารชุด / ห้องชุด เต็มรูปแบบ ซึ่งมีฟังก์ชั่นช่วยเหลือครบคร

ที่สำคัญ ขณะนี้แบบฟอร์มและการคำนวณต่างๆมาถึงจุดที่สมบูรณ์เกือบ 100% แล้วและเหลือเพียงเคสการคำนวณที่อาจแปลกไปกว่าปกติเท่านั้น ทำให้ทางผู้พัฒนาระบบจะมุ่งไปพัฒนาระบบ การออกหนังสือส่ง "แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ต่อไป จึงเรียนให้ทุกท่านอดใจรอเพียง 1-2 วัน ก็จะได้ใช้งานระบบดังกล่าวที่สมบูรณ์แล้ว

ทั้งนี้ได้มีการปรับแก้ไขการจัดวางเมนูใหม่เพื่อลำดับความสำคัญและขั้นตอนให้ง่ายขึ้น จึงอาจทำให้ผู้ใช้งานทุกท่านอาจจะไม่ชิน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ