Our Blog

อัพเดทการดึงภาษีที่ดินอัตโนมัติ และการกรอกภาษีโรงเรือน ปี 62 เพื่อออก ภ.ด.ส. 6

เพื่อความสะดวกและถูกต้องของการออก ภ.ด.ส. 6 และหนังสือคำอธิบาย

ท่านสามารถไปที่รายละเอียดเจ้าของทรัพย์ และทำการตรวจสอบพร้อมกรอกภาษีโรงเรือน ปี 62 ได้ ในแท็บของหนังสือแจ้งการประเมินฯ

หากต้องการดูความถูกต้องของการดึงภาษีที่ดินที่เคยกรอกไว้ สามารถคลิกดูรายละเอียด
หนังสือ ภ.ด.ส. 6. และคำอธิบาย ก็จะคำนวณโดยอัตโนมัติ

Developer    09/07/2020    6,560 (สมาชิกระบบ 790 / ผู้มาเยี่ยมชม 5,770)