Our Blog

รัฐลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ลง 90% ค่าธรรมเนียมโอนเหลือ 0.01%

สรุปว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะลดให้ 90% เพราะฉะนั้นประชาชนชำระแค่ 10% และลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาได้ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (12 ม.ค. 64) ว่า รัฐบาลมีนโยบายขยายระยะเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากปีที่ผ่าน โดยจะลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% และลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01%

ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย (มท.) นำเสนอกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม ครม. ต่อไป


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในภาวะที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด ด้วยการขยายมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์

สำหรับทั้ง 2 เรื่องนั้น กระทรวงการคลังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วว่า สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนถ้วนหน้า และประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการชำระภาษี ซึ่งรัฐบาลสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้

ที่มาเนื้อหาข่าว : thebangkokinsight.com

thebangkokinsight.com    12/01/2021    19,504 (สมาชิกระบบ 867 / ผู้มาเยี่ยมชม 18,637)