Our Blog

เริ่มแล้ว! การอบรมรุ่น Advance SP1 สำหรับปีภาษี 2565

รุ่น Advance หลักสูตร 3 วันสำหรับ ผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากรุ่น 2 วันเน้นเรื่องการใช้คลังเอกสาร

รุ่น Advance หลักสูตร 3 วันสำหรับ ผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากรุ่น 2 วันเน้นเรื่องการใช้คลังเอกสาร ยินดีต้อนรับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครภูเก็ต และอีกหลายอปท. ในจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเข้าอบรมทุกท่าน ต้องตรวจ covid ก่อนตามมาตรฐานของศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...


พบกับเนื้อหาใหม่ในปีนี้

1. เปิดคลังเอกสารปีภาษี 2565 และการใช้งานอย่างละเอียด
2. ฟังก์ชั่นการบันทึกรับชำระจาก Krungthai Bill Payment และสร้างใบเสร็จรับเงิน (ภ.ด.ส. 11) อัตโนมัติ
3. โปรแกรมอัพเดทข้อมูลตามมาตรา 10 อัพเดทใหม่ ที่เพิ่มฟังก์ชั่นช่วยเหลือเรื่องความถูกต้องของข้อมูล และจัดการกับข้อมูลซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. เครื่องมืออัพเดทสถานะเอกสารในคลังแบบสะดวกสุดๆ มีผลต่อการส่งข้อมูลให้โรงพิมพ์ง่ายขึ้น และการประกาศหน้าสำนักงาน
5. หนังสือแจ้งให้มายื่นภาษี ในคลังภาษีป้าย แบบสร้างอัตโนมัติซึ่งเชื่อมโยงต่อไปที่ ภ.ป. 1 ,ภ.ป. 3 ,ภ.ป. 7
6. โปรแกรมส่งออกข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการตรวจสอบ ซึ่งช่วยลดปัญหาส่งจดหมายหรือหนังสือไม่ถึงมือผู้รับ
7. โปรแกรมแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ที่สามารถเพิ่มประเภทสิ่งปลูกสร้างพิเศษ เช่น สิ่งปลูกสร้างในสนามบิน
8. ฟังก์ชั่นการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการลงนามผู้สำรวจ - ผู้ตรวจสอบ ใน ผ.ท. 1 ,ผ.ท. 2 ,ผ.ท. 3 ที่ไม่ต้องเซ็นและเขียนเองเป็นพันเป็นหมื่นใบอีกต่อไป
9. ฟังก์ชั่น Export to Excel สำหรับทุกแฟ้มเอกสารในคลังเอกสาร เราสามารถเอาไปพลิกแพลงเป็นรายงานแบบใดได้บ้าง ? มาพบคำตอบในการอบรมปีนี้
10. ** ย้ายข้อมูลจาก ltax3000 v.4 มาที่ CU-TaXGO เพื่อไปให้สุดที่ความสำเร็จของการจัดเก็บ
ทั้งหมดนี้ที่ CU-TaXGO 2565 แล้วพบกันครับ
สมัครออนไลน์ที่ : https://ltaxgo.net/tax-go/register.php?ref=AT007Developer    07/12/2021    2,932 (สมาชิกระบบ 662 / ผู้มาเยี่ยมชม 2,270)