Our Blog

ขอเชิญผู้ใช้งานเข้าอบรมหลักสูตร 3 วัน (รุ่นสุดท้าย) เพื่อการใช้งานอัตโนมัติเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้รู้จักและสามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติทุกเครื่องมือ ลดภาระและเวลาการทำงานลงหลายเท่าตัว

      ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา CU-TaXGO ได้พัฒนาระบบอย่างไม่หยุดจนพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาและภาระงานของผู้ใช้งานได้หลายเท่าตัว ซึ่งระบบหลักๆ ที่เพิ่มมาในช่วง 2 ปีหลังและมีประสิทธิภาพในการทุ่นแรงมากสำหรับงานทะเบียน คือ ระบบคลังเอกสาร และระบบตะกร้าเอกสาร

      ระบบคลังเอกสารคืออะไร : อธิบายโดยย่อ ระบบคลังเอกสารคือระบบย่อยภายใต้แพลทฟอร์ม CU-TaXGO ที่ช่วยควบคุมการทำงานในแต่ละปีภาษีทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทั้งภาษีป้าย ช่วยในการส่งหนังสือ ประเมินค่าภาษี คำนวณใบเสร็จ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม อัตโนมัติ คำนวณและออกหนังสือใบแจ้งเตือนให้มาชำระภาษีอัตโนมัติ  และเป็นช่องทางในการส่งหนังสือต่างๆ ที่ไม่ต้องพิมพ์และส่งเองผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย การออกหนังสือใบประเมินแบบมี Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย รวมถึงสามารถออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานระบบ info และ elaas

      ระบบตะกร้าเอกสาร : อธิบายได้สั้นมากๆ คือ มันคือ Robot ที่ช่วยกวาดหนังสือต่าง ๆ ของเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดมีตรงตามเงื่อนไขการได้รับหนังสือ ลงคลังเอกสารอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกเอกสารจำนนมากเอง

      ในส่วนของงานด้านแผนที่ CU-TaXGO พัฒนาส่วนนี้แบบรวมศูนย์เข้ามาร่วมกับระบบงานทะเบียน ซึ่งสรุปได้ว่า "ผู้ใช้งานที่เป็นฝ่ายสำรวจสามารถสำรวจข้อมูลทรัพย์สินผ่านระบบแผนที่ออนไลน์ หนังจากนั้นข้อมูลจะใหลเข้าไปสู่ระบบงานทะเบียนทันที เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ก็สามารถไปประเมินค่าภาษีและจัดเก็บภาษีได้โดยไม่ต้องรอการโอนถ่ายข้อมูลใดๆ"

     ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ของ CU-TaXGO ยังไม่ทราบและไม่เคยใช้งาน ทำให้เสียโอกาสในการลดภาระงานเพื่อเวลาส่วนตัวที่มากขึ้นของตนเอง และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทาง ภาควิชาสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้มาแล้วถึง 2 ปี จนถึงการอบรมรุ่นสุดท้าย ก่อนเปลี่ยนหลักสูตรดังนั้นจึงขอเรียนเชิญผู้ใช้งานทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและการจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่" รุ่น SP3 ปีภาษี 2565

     กำหนดการ : 28 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565 

     สถานที่ : ณ โรงแรมแคนทารี่ อมตะ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

     ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรม โครงการ รุ่น SP1-SP3  (3วัน)  : ดาวน์โหลดหนังสือคลิกที่นี่

     สมัครอบรมออนไลน์ : สมัครอบรมคลิกที่นี่เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด...แล้วพบกันนะครับ
Developer    11/01/2022    3,601 (สมาชิกระบบ 950 / ผู้มาเยี่ยมชม 2,651)