โครงการฝึกอบรมการใช้งาน

ตรวจสอบสถานะการสมัคร / ส่งหลักฐานชำระเงิน
รุ่น A5
15 มิถุนายน 2566 - 18 มิถุนายน 2566

ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ สงขลา

* หลักสูตร หลักสูตรการใช้งานจัดการคลังเอกสาร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และเครื่องมือเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2566 *สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 4 วัน)
รุ่น O3
16 มิถุนายน 2566 - 18 มิถุนายน 2566

ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ สงขลา

* หลักสูตร อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ยังไม่เปิดรับสมัครในตอนนี้
รุ่น O4
30 มิถุนายน 2566 - 2 กรกฎาคม 2566

ณ โรงแรมเอส 22 สุราษฎร์ธานี

* หลักสูตร อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รุ่น A6
13 กรกฎาคม 2566 - 16 กรกฎาคม 2566

ณ โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

* หลักสูตร หลักสูตรการใช้งานจัดการคลังเอกสาร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และเครื่องมือเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2566 *สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 4 วัน)
รุ่น O5
14 กรกฎาคม 2566 - 16 กรกฎาคม 2566

ณ โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

* หลักสูตร อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รุ่น O6
4 สิงหาคม 2566 - 6 สิงหาคม 2566

ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

* หลักสูตร อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รุ่น S4
17 สิงหาคม 2566 - 20 สิงหาคม 2566

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท เพชรบุรี

* หลักสูตร การสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบรายงานต่างๆ *สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (ระยะเวลาอบรม 4 วัน)
รุ่น O7
18 สิงหาคม 2566 - 20 สิงหาคม 2566

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท เพชรบุรี

* หลักสูตร อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รุ่น O8
1 กันยายน 2566 - 3 กันยายน 2566

ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช

* หลักสูตร อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รุ่น S5
14 กันยายน 2566 - 17 กันยายน 2566

ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา สมุทรสงคราม

* หลักสูตร การสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบรายงานต่างๆ *สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (ระยะเวลาอบรม 4 วัน)