โครงการฝึกอบรมการใช้งาน

รุ่น S2
1 กรกฎาคม 2565 - 3 กรกฎาคม 2565

ณ โรงแรมเลอ คาสเซีย จังหวัดขอนแก่น

* การสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบรายงานต่างๆ *สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
รุ่น S3
6 กรกฎาคม 2565 - 8 กรกฎาคม 2565

ณ โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

* การสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบรายงานต่างๆ *สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
รุ่น A3
5 สิงหาคม 2565 - 7 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* หลักสูตรการใช้งานจัดการคลังเอกสาร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และเครื่องมือเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2565 *สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
รุ่น S4
19 สิงหาคม 2565 - 21 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

* การสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบรายงานต่างๆ *สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
รุ่น A4
26 สิงหาคม 2565 - 28 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

* หลักสูตรการใช้งานจัดการคลังเอกสาร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และเครื่องมือเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2565 *สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
รุ่น A5
7 กันยายน 2565 - 9 กันยายน 2565

ณ โรงแรมเคป นิทรา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

* หลักสูตรการใช้งานจัดการคลังเอกสาร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และเครื่องมือเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2565 *สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
รุ่น A6
23 กันยายน 2565 - 25 กันยายน 2565

ณ โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

* หลักสูตรการใช้งานจัดการคลังเอกสาร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และเครื่องมือเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2565 *สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)