ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุ่นที่ 1
3 กรกฎาคม 2564 - 4 กรกฎาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2564)
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ SP1
23 กรกฎาคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564)
โรงแรมแคนทารี่เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รุ่น Speacial*หลักสูตรการใช้ระบบงานจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
รุ่นที่ 2
7 สิงหาคม 2564 - 8 สิงหาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ SP2
27 สิงหาคม 2564 - 29 สิงหาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564)
เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
รุ่น Speacial*หลักสูตรการใช้ระบบงานจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
รุ่นที่ 3
4 กันยายน 2564 - 5 กันยายน 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2564)
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ SP3
24 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 กันยายน 2564)
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รุ่น Speacial*หลักสูตรการใช้ระบบงานจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
สมัครเข้าร่วมโครงการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และเทคนิคต่างๆ

จากทีมงานผู้พัฒนาระบบ CU-TaXGO

8 ศูนย์ (มหาวิทยาลัย)

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

7,464 ล็อกอิน

จำนวนผู้ครั้งที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมดเมื่อวานนี้

134,930 ล็อกอิน

จำนวนผู้ครั้งที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมดในเดือนนี้

1,865,957 ล็อกอิน

การเข้าสู่ระบบทั้งหมดจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ

กราฟแสดงจำนวนครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบ 30 วันย้อนหลัง

Full Service - Solution


ThaiPost & T.K.S. TECHNOLOGIES TaXGO & P-TaX