ระบบจะปิดลงทะเบียนและปิดรับชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมรุ่นนั้นๆ ก่อนถึงวันอบรม 7 วัน
เพื่อทุกท่านจะได้รับใบเสร็จจุฬาฯ ภายในวันที่อบรมฯ *กรุณาแจ้งชำระเงินโดยวิธีการอัพโหลดเอกสารการชำระเงินได้ที่หน้าเว็บสมัครอบรมฯ (ติดต่อ 086-6101067, 098-9155928, 095-5486584, 096-6564492)
รุ่นที่ 21
ปิดรับสมัครแล้ว * 24 มกราคม 2564 - 25 มกราคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 มกราคม 2564)
โรงแรมเวสเทิร์น ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
รุ่นที่ 18
6 มีนาคม 2564 - 7 มีนาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564)
โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่ระบาดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการได้ลงมติเห็นพ้องตรงกันว่าควรเลื่อนการจัดอบรมฯ รอบเดือน มกราคม ไปเป็นเดือน มีนาคม หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทางศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
รุ่นที่ 19
8 มีนาคม 2564 - 9 มีนาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564)
โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่ระบาดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการได้ลงมติเห็นพ้องตรงกันว่าควรเลื่อนการจัดอบรมฯ รอบเดือน มกราคม ไปเป็นเดือน มีนาคม หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทางศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
รุ่นที่ 20
13 มีนาคม 2564 - 14 มีนาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 มีนาคม 2564)
โรงแรมลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ จังหวัดลำปาง
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่ระบาดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการได้ลงมติเห็นพ้องตรงกันว่าควรเลื่อนการจัดอบรมฯ รอบเดือน มกราคม ไปเป็นเดือน มีนาคม หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทางศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
รุ่นที่ S4
19 มีนาคม 2564 - 21 มีนาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564)
โรงแรมภูมิไทย การ์เด้น จังหวัดแพร่
รุ่น S4 *หลักสูตรการใช้ระบบงานจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่ (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น ระยะเวลาอบรม 3 วัน) เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่ระบาดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการได้ลงมติเห็นพ้องตรงกันว่าควรเลื่อนการจัดอบรมฯ รอบเดือน มกราคม ไปเป็นเดือน มีนาคม หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทางศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
รุ่นที่ S5
26 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564)
โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
รุ่น S5 *หลักสูตรการใช้ระบบงานจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่ (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น ระยะเวลาอบรม 3 วัน) เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่ระบาดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการได้ลงมติเห็นพ้องตรงกันว่าควรเลื่อนการจัดอบรมฯ รอบเดือน มกราคม ไปเป็นเดือน มีนาคม หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทางศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สมัครเข้าร่วมโครงการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และเทคนิคต่างๆ

จากทีมงานผู้พัฒนาระบบ CU-TaXGO

7 ศูนย์ (มหาวิทยาลัย)

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

5,913 ล็อกอิน

จำนวนผู้ครั้งที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมดเมื่อวานนี้

63,179 ล็อกอิน

จำนวนผู้ครั้งที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมดในเดือนนี้

1,101,340 ล็อกอิน

การเข้าสู่ระบบทั้งหมดจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ

กราฟแสดงจำนวนครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบ 30 วันย้อนหลัง

Full Service - Solution


ThaiPost & T.K.S. TECHNOLOGIES TaXGO & P-TaX