ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุ่นที่ SP3
24 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 กันยายน 2564)
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่ระบาดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการได้ลงมติเห็นพ้องตรงกันว่าควรเลื่อนการจัดอบรมฯ รอบเดือน กันยายน ไปเป็นเดือน ตุลาคม หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทางศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สมัครเข้าร่วมโครงการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และเทคนิคต่างๆ

จากทีมงานผู้พัฒนาระบบ CU-TaXGO

8 ศูนย์ (มหาวิทยาลัย)

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

4,621 ล็อกอิน

จำนวนผู้ครั้งที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมดเมื่อวานนี้

72,229 ล็อกอิน

จำนวนผู้ครั้งที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมดในเดือนนี้

2,182,573 ล็อกอิน

การเข้าสู่ระบบทั้งหมดจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ

กราฟแสดงจำนวนครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบ 30 วันย้อนหลัง

Full Service - Solution


ThaiPost & T.K.S. TECHNOLOGIES TaXGO & P-TaX