ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุ่นที่ SP3
28 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี่ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 มกราคม 2565)
รุ่น Speacial*หลักสูตรการใช้ระบบงานจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และเทคนิคต่างๆ

จากทีมงานผู้พัฒนาระบบ CU-TaXGO

8 ศูนย์ (มหาวิทยาลัย)

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

5,751 ล็อกอิน

จำนวนผู้ครั้งที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมดเมื่อวานนี้

62,014 ล็อกอิน

จำนวนผู้ครั้งที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมดในเดือนนี้

2,549,156 ล็อกอิน

การเข้าสู่ระบบทั้งหมดจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ

กราฟแสดงจำนวนครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบ 30 วันย้อนหลัง

Full Service - Solution


ThaiPost & T.K.S. TECHNOLOGIES TaXGO & P-TaX