ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุ่นที่ 1
8 พฤษภาคม 2564 - 9 พฤษภาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ SP1
21 พฤษภาคม 2564 - 23 พฤษภาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)
โรงแรมแคนทารี่เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รุ่น Speacial*หลักสูตรการใช้ระบบงานจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
รุ่นที่ 2
5 มิถุนายน 2564 - 6 มิถุนายน 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564)
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ SP2
25 มิถุนายน 2564 - 27 มิถุนายน 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564)
เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
รุ่น Speacial*หลักสูตรการใช้ระบบงานจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
รุ่นที่ 3
3 กรกฎาคม 2564 - 4 กรกฎาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2564)
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ SP3
23 กรกฎาคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2564 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564)
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รุ่น Speacial*หลักสูตรการใช้ระบบงานจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณการใช้ประโยชน์แบบซับซ้อนและจัดการคลังเอกสาร และการสำรวจภาคสนามด้วยแผนที่ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
สมัครเข้าร่วมโครงการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และเทคนิคต่างๆ

จากทีมงานผู้พัฒนาระบบ CU-TaXGO

8 ศูนย์ (มหาวิทยาลัย)

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

482 ล็อกอิน

จำนวนผู้ครั้งที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมดเมื่อวานนี้

44,115 ล็อกอิน

จำนวนผู้ครั้งที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมดในเดือนนี้

1,501,267 ล็อกอิน

การเข้าสู่ระบบทั้งหมดจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ

กราฟแสดงจำนวนครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบ 30 วันย้อนหลัง

Full Service - Solution


ThaiPost & T.K.S. TECHNOLOGIES TaXGO & P-TaX