วิธีลบเอกสารในคลังเอกสาร และการบันทึกเอกสารใหม่แทนเลขเอกสารเดิม

เพื่อจัดการเลขทะเบียนคุมให้รันตามลำดับเมื่อมีการบันทึกผิดพลาด

Developer    05/08/2020    5,218 (สมาชิกระบบ 1,056 / ผู้มาเยี่ยมชม 4,162)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์อื่นๆ