ข่าวสารประชาสัมพันธ์และเทคนิคต่างๆ จากทีมงานผู้พัฒนาระบบ CU-TaXGO