Alternate Text กำลังโหลด

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบจะปิดลงทะเบียนและปิดรับชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมรุ่นนั้นๆ ก่อนถึงวันอบรม 7 วัน
เพื่อทุกท่านจะได้รับใบเสร็จจุฬาฯ ภายในวันที่อบรมฯ *กรุณาแจ้งชำระเงินโดยวิธีการอัพโหลดเอกสารการชำระเงินได้ที่หน้าเว็บสมัครอบรมฯ (ติดต่อ 098-9155928, 095-5486584, 096-6564492, 086-6101067)

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 1) เลือกกำหนดการและสถานที่การจัดอบรมที่เปิดรับสมัครอยู่ในตอนนี้
เลือก รุ่น กำหนดการ จังหวัด / สถานที่

ขั้นตอนที่ 2) กรอกข้อมูล อปท. / องค์กร (บังคับให้กรอกเฉพาะกล่องที่มีสีเหลืองอ่อน)

ขั้นตอนที่ 3) กรอกข้อมูลผู้เข้าอบรม (สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ท่าน)
ผู้เข้าอบรมท่านที่ 1

ขั้นตอนที่ 4) กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ทำรายการ
ระบบจะทำการส่งรหัส OTP 6 หลัก ผ่าน SMS
ไปที่เบอร์โทรของคุณเพื่อยืนยันความถูกต้อง คุณสามารถ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และคลิกที่ปุ่ม ขอรหัส OTP
* กรอกเบอร์มือถือ 10 หลัก ไม่ต้องกรอก - (ขีดกลาง) หรือเครื่องหมายใดๆ

ขั้นตอนที่ 5) ส่งแบบฟอร์ม