Alternate Text กำลังโหลด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจาะลึกทุกขั้นตอน เตรียมความพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดการอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 080-042-3293 (คุณเบนซ์)080-554-9265 (คุณเตย)063-589-7714 (คุณหมิว)

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 1) เลือกกำหนดการและสถานที่การจัดอบรมที่เปิดรับสมัครอยู่ในตอนนี้
เลือก รุ่น กำหนดการ จังหวัด / สถานที่
O4 30 มิถุนายน 2566 - 2 กรกฎาคม 2566 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566) สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมเอส 22
อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
O5 14 กรกฎาคม 2566 - 16 กรกฎาคม 2566 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566) กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
O6 4 สิงหาคม 2566 - 6 สิงหาคม 2566 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566) เชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่
อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
O7 18 สิงหาคม 2566 - 20 สิงหาคม 2566 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566) เพชรบุรี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท
อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
O8 1 กันยายน 2566 - 3 กันยายน 2566 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566) นครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน
อบรมกฎหมาย พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2) กรอกข้อมูล อปท. / องค์กร (บังคับให้กรอกเฉพาะกล่องที่มีสีเหลืองอ่อน)

ขั้นตอนที่ 3) กรอกข้อมูลผู้เข้าอบรม (สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ท่าน)
ผู้เข้าอบรมท่านที่ 1

ขั้นตอนที่ 4) กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ทำรายการ
ระบบจะทำการส่งรหัส OTP 6 หลัก ผ่าน SMS
ไปที่เบอร์โทรของคุณเพื่อยืนยันความถูกต้อง คุณสามารถ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และคลิกที่ปุ่ม ขอรหัส OTP
* กรอกเบอร์มือถือ 10 หลัก ไม่ต้องกรอก - (ขีดกลาง) หรือเครื่องหมายใดๆ

ขั้นตอนที่ 5) ส่งแบบฟอร์ม