Alternate Text กำลังโหลด

โครงการฝึกอบรม ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษี ป้าย พ.ศ.2510

พบกับวิทยากร นางศิริพร ดิสถาพร (อ.ศิริพร) วิทยากรสำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดการอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 080-042-3293 (คุณเบนซ์)080-554-9265 (คุณเตย)063-589-7714 (คุณหมิว)

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 1) เลือกกำหนดการและสถานที่การจัดอบรมที่เปิดรับสมัครอยู่ในตอนนี้
เลือก รุ่น กำหนดการ จังหวัด / สถานที่

ขั้นตอนที่ 2) กรอกข้อมูล อปท. / องค์กร (บังคับให้กรอกเฉพาะกล่องที่มีสีเหลืองอ่อน)

ขั้นตอนที่ 3) กรอกข้อมูลผู้เข้าอบรม (สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ท่าน)
ผู้เข้าอบรมท่านที่ 1

ขั้นตอนที่ 4) กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ทำรายการ
ระบบจะทำการส่งรหัส OTP 6 หลัก ผ่าน SMS
ไปที่เบอร์โทรของคุณเพื่อยืนยันความถูกต้อง คุณสามารถ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และคลิกที่ปุ่ม ขอรหัส OTP
* กรอกเบอร์มือถือ 10 หลัก ไม่ต้องกรอก - (ขีดกลาง) หรือเครื่องหมายใดๆ

ขั้นตอนที่ 5) ส่งแบบฟอร์ม