Alternate Text กำลังโหลด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรรู้ทันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พบกับวิทยากร นายจุมพล สมุทรวินิจพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนารายได้ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดการอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 080-042-3293 (คุณเบนซ์)080-554-9265 (คุณเตย)063-589-7714 (คุณหมิว)
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ