Alternate Text กำลังโหลด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจาะลึกทุกขั้นตอน เตรียมความพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดการอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 080-042-3293 (คุณเบนซ์)080-554-9265 (คุณเตย)063-589-7714 (คุณหมิว)