Alternate Text กำลังโหลด

โครงการฝึกอบรม ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษี ป้าย พ.ศ.2510

พบกับวิทยากร นางศิริพร ดิสถาพร (อ.ศิริพร) วิทยากรสำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดการอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 080-042-3293 (คุณเบนซ์)080-554-9265 (คุณเตย)063-589-7714 (คุณหมิว)