Alternate Text กำลังโหลด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจาะลึกทุกขั้นตอน เตรียมความพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดการอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 080-042-3293 (คุณเบนซ์)080-554-9265 (คุณเตย)063-589-7714 (คุณหมิว)
กรอกเบอร์มือถือที่ใช้สมัคร

วิธีการชำระเงิน (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินไปยังบัญชี)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่บัญชี : 152-459566-5